29 tháng 6, 2012

Dầu xy lanh BP-Energol DC 1500

BP Energol DC 1500
Dầu xy lanh hơi nước

BP Energol DC 1500 là dầu xy-lanh hơi nước màu sẫm, chất lượng cao, không phụ gia, có khuynh hướng tạo cặn các-bon rất thấp trong điều kiện vận hành lâu dài ở nhiệt độ cao.

BP Energol DC 1500 được pha chế để bôi trơn các xy-lanh hơi nước trong những ứng dụng mà dầu được thu hồi sau khi tách ra khỏi hơi nước ngưng tụ.

Độ nhớt: ISO VG 1500

Lợi ích ca sn phm:
• Tính tách hơi nước tuyt ho.
• Đạt yêu cu công ngh.
• Khuynh hướng to cn các-bon thp.

 Energol DC 1500
 Phương pháp thử
 Đơn vị
 Trị số tiêu biểu
 Khối lượng riêng ở 150C
 ASTM 1298
 Kg/l
 0,908
 Điểm chớp cháy cốc hở
 ASTM D92
 0C
 342
 Độ nhớt động học ở 400C
 ASTM D445
 cSt
 1300
 Độ nhớt động học ở 1000C
 ASTM D445
 cSt
 59
 Chỉ số độ nhớt
 ASTM D2270
 -
 95
 Điểm rót chảy
 ASTM D97
 0C
 -6
 Khuyến cáo nhiệt độ tối đa  của hơi nước:
 -Bão hòa và quá nhiệt:
 -Quá nhiệt
 0C
 320- 350

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét