29 tháng 6, 2012

Dầu máy nén lạnh BP

BP Energol LPT & LPT-F
Dầu máy nén lạnh

Energol LPT và LPT-F là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi.

BP Energol LPT được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.

BP Energol LPT phù hợp với tiêu chuẩn BS 2626 và được chấp nhận dùng cho các máy nén khí amoniac của Sulzer Bros (Thụy Sĩ).

BP Energol LPT-F được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ).

Lợi ích ca sn phm:
• Nhiệđộ kết ta rt thp.
• Trộn ln rt tt vi cht làm lnh HFC  nhiđộ thp.

 Energol LPT
 Phương pháp thử
 Đơn vị
 Energol  LPT 46
 Energol LPT  68
 Energol LPT-F  32
 Energol LPT-  F 46
 Khối lượng riêng  ở 150C
 ASTM 1298
 Kg/l
 0,896
 0,902
 0,917
 0,925
 Điểm chớp cháy  cốc hở
 ASTM D92
 0C
 176
 183
 171
 182
 Độ nhớt động  học ở 400C
 ASTM D445
 cSt
 45
 68
 29
 54
 Độ nhớt động  học ở 1000C
 ASTM D445
 cSt
 6,0
 7,4
 4,3
 5,8
 Chỉ số độ nhớt
 ASTM D2270
 -
 63
 57
 -
 -
 Điểm rót chảy
 ASTM D97
 0C
 -36
 -33
 -42
 -39
 Trị số trung hòa
 ASTM D664
 mgKOH/g
 0,05
 0,05
 < 0,05
 < 0,05
 Nhiệt độ kết tủa
 0C
 -45
 -42
 < -50
 < -45

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét