17 tháng 7, 2012

Dầu tua bin BP Energol THB 32-46-68

BP Energol THB 32, Energol THB 46, Energol THB 68
Dầu tua bin công nghiệp - dầu tua bin BP
BP Energol THB được phát triển để đáp ứng yêu cầu bôi trơn tua-bin cần dùng loại dầu gốc khoáng. Các loại dầu này được xử lí với các phụ gia chống ăn mòn và khử nhũ tốt, không tạo bọt.
BP Energol THB thích hợp để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí.

Độ nhớt: ISO VG 32, 46, 68

Lợi ích ca sn phm:
• Đáp ứng yêu cu ca các nhà chế tạo ln v tua-bin hơi nước, tua-bin khí và tua-bin hơi nước.
• Khả năng vận hành không s c đã được minh chng rng rãi.


 Energol THB
 Phương pháp thử
 Đơn vị
 32
 46
 68
 Khối lượng riêng ở 150C
 ASTM 1298
 Kg/l
 0,874
 0,878
 0,881
 Điểm chớp cháy cốc hở
 ASTM D92
 0C
 216
 216
 227
 Độ nhớt động học ở 400C
 ASTM D445
 cSt
 32
 46
 65
 Độ nhớt động học ở 1000C
 ASTM D445
 cSt
 5,4
 6,8
 8,4
 Chỉ số độ nhớt
 ASTM D2270
 -
 100
 100
 99
 Điểm rót chảy 
 ASTM D97
 0C
 -12
 -9
 -9
 Độ khử nhũ 
 IP 19
 giây
 130
 170
 220
 Thử rỉ (24h) 
 ASTM D665 A&B
 -
 Đạt
 Đạt
 Đạt
 Trị số trung hòa 
 ASTM D664
 mgKOH/g
 0,15
 0,15
 0,15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét