17 tháng 7, 2012

Dầu truyền nhiệt BP Transcal N

Dầu truyền nhiệt BP Transcal N
Dầu truyền nhiệt
BP Transcal N là loại dầu truyền nhiệt phẩm chất hảo hạng, có áp suất hơi thấp và độ bền nhiệt cao, nhiệt dung riêng lớn, và tính dẫn nhiệt cao.
Độ bền nhiệt cao giúp dầu sử dụng được lâu, độ nhớt thấp bảo đảm dầu truyền nhiệt tốt và dễ lưu chuyển tuần hoàn khi khởi động.
BP Transcal N được sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt không chịu cao áp, dầu tuần hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt độ làm việc của dầu lên đến 3200C.

Dầu này được dùng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất mà còn trong lĩnh vực sưởi nóng, sấy khô, sản xuất hơi nước. Được sử dụng thay cho điện trong những ứng dụng như làm nóng khuôn ép, và dùng cho những sản phẩm cần được đun nóng khi sử dụng, ví dụ như nhựa đường.

Lợi ích ca sn phm:
• Thời gian s dng lâu, không cn bo trì.
• Duy trì tính năng truyển nhit cao.

 Transcal N
 Phương pháp thử
 Đơn vị
 Trị số tiêu biểu
 Khối lượng riêng ở 150
 ASTM 1298
 Kg/l
 0,872
 Điểm chớp cháy cốc hở  
 ASTM D92
 0C
 221
 Độ nhớt động học ở 400
 ASTM D445
 cSt
 30
 Độ nhớt động học ở 1000
 ASTM D445
 cSt
 5,1
 Trị số trung hòa 
 ASTM D664
 mgKOH/g
 < 0,05
 Điểm rót chảy 
 ASTM D97
 0C
 -15
 Nhiệt độ tự bắt cháy 
 ASTM D2155
 0C
 350
 Trị số trung hòa 
 ASTM D974
 mgKOH/g
 <0,05
 Cặn các-bon Ramsbottom 
 ASTM D524
 % tl
 <0,05
 Hệ số giãn nở nhiệt 
 /0C
 0,00077
 Nhiệt độ khối dầu vận hành  bình thường
 0C
 -10 đến 320

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét