30 tháng 6, 2012

Dầu rãnh trượt SHELL-TONNA S2 M

Shell Tonna S2 M
Dầu rãnh trượt máy công cụ Shell
Shell Tonna S2 M là dầu rãnh trượt dầu máy công cụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét