30 tháng 6, 2012

Dầu máy nén lạnh SHELL-Clavus G

Shell Clavus G
Dầu máy nén lạnh chất lượng cao

Shell Clavus G là loại dầu khoáng napthenic chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia. Với dầu gốc được lựa chọn riêng và kỹ thuật tinh chế cao cấp, đây là loại dầu đặc biệt thích hợp để bôi trơn hiệu quả các máy nén lạnh.
Sử dụng
• Các máy nén lạnh sử dụng môi chất là hydrocacbon (R12, R22), cũng có thể dùng cho R600a… trong các hệ thống
lạnh thương mại và gia dụng
• Clavus G không nên sử dụng trong các hệ thống lạnh dùng ammonia với nhiệt độ bay hơi thấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét