30 tháng 6, 2012

Dầu cầu Shell Spirax S2 A140

Spirax S2 A 140
Dầu cầu GL-5
Spirax S2 A 140 được pha trộn để dùng trong phạm vi rộng các loại cầu xe của ô-tô chủ yếu là điều kiện tải trọng nặng.

Lợi ích và các Tính năng 
- Các thành phần tổng hợp
Các chất phụ gia được lựa chọn đặc biệt cho thấy các đặc tính chống mòn,

chống sét rỉ và độ bền ôxi hóa tốt.
- Dầu gốc chất lượng cao
Duy trì dòng chảy ở nhiệt độ thấp trong phạm vi nhiệt độ thiết kế, chống ôxi hóa, và duy trì màng dầu giữa các bánh răng.
Công ty Thành Lộc Phát


Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận 

Cấp chất lượng API GL-5

  Spirax S2 A 140
  Cấp độ nhớt

SAE J 306

140
   Độ nhớt động học
      tại 400C, mm2/s
      tại 1000C, mm2/s
ISO 3104
 

340
25.1
  Chỉ số độ nhớtISO 290996
  Tỉ trọng tại 150C  kg/m3ISO 12185918
  Điểm chớp cháy COC 0CISO 2592199
  Điểm Rót chảy 0CISO 3016-9


Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét